Klaipėda užauga čia!

Susidūrėte su korupcija?

Siekdami efektyviai vykdyti korupcijos prevenciją, raginame Jus pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą BĮ Klaipėdos „Viesulo” sporto centre (rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį ar tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų etikos normų pažeidimą ar kitus teisės aktų pažeidimus).

Apie pažeidimą ar neteisėtus veiksmus prašome pranešti el. paštu netylek@viesulocentras.lt

Prašome nurodyti asmenis, kurie galimai padarė ar daro nusikalstamą veiką, pažeidimo datą, vietą bei kitas aplinkybes, kurios gali būti reikšmingos atliekant pažeidimo aplinkybių tyrimą. Pranešėjų konfidencialumas bus užtikrintas.

Pateikti pranešimą apie korupcijos atvejus galite ir Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Dokumentai ir teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

BĮ Klaipėdos „Viesulo” sporto centro 2022-2023 m. antikorupcinė programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

2022-2033 m. Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais