Klaipėda užauga čia!

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre veikia

Pedagogų taryba

Pedagogų tarybą sudaro sporto centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, sporto šakų vyr. treneriai.

Pedagogų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus:

 • dėl Sporto centro metinio darbo plano, teikiamų programų ir jų vykdymo eigos;
 • dėl sporto šakų teorinių ir praktinių mokymo problemų;
 • dėl Sporto centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
 • dėl sportinio ugdymo grupių sudarymo, trenerių savaitinių darbo krūvių;
 • dėl Sporto centro išlaidų ir pajamų sąmatos;
 • dėl sportinio ugdymo darbo gerinimo Sporto centro administracijai;
 • dėl sportininkų skatinimo, jų šalinimo iš Sporto centro ir kitais vidaus tvarkos klausimais;
 • dėl sportininkų elgesio taisyklių.

Dabartinė tarybos sudėtis:

 • Ana Starovoitova, boksas
 • Andrius Mikėnas, dziudo
 • Donatas Narvilas, badmintonas
 • Giedrius Stanelis, tekvondo
 • Jelena Jemeljanova, sportinė gimnastika
 • Rasa Vaserienė, meninė gimnastika
 • Rūtenis Uginčius, graikų-romėnų imtynės
 • Valdonė Šniaukienė, tinklinis
 • Vidmantas Toliušis, rankinis
 • Vilija Šulskienė, dviračių sportas
 • Vincas Šlevinskis, sunkioji atletika
 • Violeta Masiulienė, aerobinė gimnastika
 • Vytautas Baltuonis, laisvosios imtynės
 • Vaclovas Gedvilas, sporto centro direktorius
 • Elena Pranevičienė, laikinai atliekanti pavaduotojos ugdymui funkcijas

Darbo taryba

Sporto centro taryba

Sporto centro taryba – aukščiausias Sporto centro savivaldos organas.

Tarybą sudaro 6 nariai: du trenerių, du tėvų (globėjų, rūpintojų) ir du sportininkų atstovai.

Be tarybos narių, į posėdį gali būti kviečiami centro administracijos atstovai, kiti su mokymo procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai.

Dabartinė tarybos sudėtis:

 • Andrius Mikėnas – dziudo treneris,
 • Natalija Šigajeva – sportinės gimnastikos trenerė,
 • Jonas Petkus – badmintono sporto šakos atstovas,
 • Elizabeta Klapčiukaitė – rankinio sporto šakos atstovė,
 • Andrius Tiškus, tinklinio sporto šakos sportininkų tėvų atstovas,
 • Monika Kareivienė, meninės gimnastikos sporto šakos sportininkų tėvų atstovė.