Klaipėda užauga čia!

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre veikia

Pedagogų taryba

Pedagogų tarybą sudaro sporto centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, sporto šakų treneriai.

Pedagogų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus:

  • dėl Sporto centro metinio darbo plano, teikiamų programų ir jų vykdymo eigos
  • dėl sporto šakų teorinių ir praktinių mokymo problemų
  • dėl Sporto centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
  • dėl sportinio ugdymo grupių sudarymo, trenerių savaitinių darbo krūvių
  • dėl Sporto centro išlaidų ir pajamų sąmatos
  • dėl sportinio ugdymo darbo gerinimo Sporto centro administracijai
  • dėl sportininkų skatinimo, jų šalinimo iš Sporto centro ir kitais vidaus tvarkos klausimais
  • dėl sportininkų elgesio taisyklių

Darbo taryba

Informacija ruošiama.

Sporto centro taryba

Informacija ruošiama.