Klaipėda užauga čia!

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras savo veiklą pradėjo 2001 metų spalio 1 dieną.

Sporto centre šiuo metu kultivuojama 13 sporto šakų, dirba 60 sporto trenerių, kurie yra savo sporto šakos žinovai ir entuziastai, aktyviai bendradarbiaujantys su miesto švietimo įstaigomis ugdant sportuojančius vaikus ir jaunimą.

Sporto centras vykdo mokomąjį treniruočių procesą, organizuoja vietos ir tarptautines varžybas, sporto stovyklas.

Šiuo metu sporto centre sportuoja daugiau nei 1 100 ugdytinių.

Sporto centras orientuojasi į Klaipėdos miesto garsinimą per aukščiausio lygio sportinius pasiekimus.

Sporto centro sportininkai nuolat dalyvauja įvairaus lygio varžybose: miesto pirmenybėse, tarptautiniuose turnyruose, Europos ir pasaulio čempionatuose, taip pat vyksta pasiruošimas dalyvauti olimpinėse žaidynėse.

Sporto centro tikslas

Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius deramai atstovauti Klaipėdos miestui šalies čempionatuose ir pirmenybėse, Lietuvai pasaulio ir Europos čempionatuose.

Sporto centro vizija

Sveiko ir sportą mylinčio klaipėdiečio ugdymas.

Sporto centro misija

Fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo krypčių vystymas.

Sporto centro vertybės

Pagarbūs ir draugiški santykiai su klientais, darbuotojais ir verslo partneriais, tolerancija ir abipusis partnerystės vystymas.

Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba vadovaudamasis LR Švietimo įstatymu, Klaipėdos miesto tarybos sprendimais,  Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, sporto centro nuostatais.

Duomenys apie Sporto centrą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Rekvizitai

Sporto centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Sporto centro buveinės adresas – Naikupės g. 25A, LT-93202 Klaipėda
Juridinio asmens kodas 290458070
Paramos gavėjas nuo 2004-02-25
Paramos gavėjo sąskaita Nr. LT55 7180 5000 0113 0290


Sporto centro savininkė
Klaipėdos miesto savivaldybė
Kodas 111100775
Adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda