Klaipėda užauga čia!

BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas