Klaipėda užauga čia!

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys, atvaizdas, vaizdo bei garso įrašų duomenys. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – priėmimo į Įstaigą administravimo, ugdomojo darbo organizavimo ir vykdymo, Sutarties sudarymo tikslu.

Tvarkomi asmens duomenys – vaiko atstovo vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas; Ugdytinio vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data), mokymo įstaiga, kurioje mokosi bei klasė, sporto šaka, pagal kurią norėtų mokytis vaikas, pažyma iš įstaigos apie vaikui suteiktą galiojančią meistriškumo pakopą, pažyma iš sveikatos priežiūros įstaigos; prašymo padavimo data, žyma apie priėmimą ar nepriėmimą.

Atvaizdas, vaizdo bei garso įrašų duomenys tvarkomi įstaigos veiklos viešinimo, informacijos apie pasiekimus teikimo tikslais.

Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Atvaizdas ir vaizdo įrašai gali būti teikiami: Lietuvos federacijoms, Klaipėdos miesto savivaldybei.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:

UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919,
Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius
Tel.: +370 5 254 8240
El. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija – https://vdai.lrv.lt/