Klaipėda užauga čia!

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro direktoriaus įsakymas dėl viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo bei atskaitomybės aprašo patvirtinimo

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos ir Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklių patvirtinimo

Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gairės

2024 m. viešųjų pirkimų planas


Atnaujinta 2024-04-23