Klaipėda užauga čia!

Sporto centras vykdo formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo sportinio ugdymo programas pagal šias sporto šakas

 • aerobinė gimnastika
 • badmintonas
 • boksas
 • dviračių sportas
 • dziudo
 • graikų-romėnų imtynės
 • laisvosios imtynės
 • meninė gimnastika
 • rankinis
 • sportinė gimnastika
 • sunkioji atletika
 • tekvondo
 • tinklinis

Į BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami vaikai ir jaunuoliai, priklausomai nuo sporto šakos, nuo 5 iki 19 metų, neįgalieji iki 21 metų, o sportininkai –  sulaukę 19 ir daugiau metų ir siekiantys sportuoti sporto centre, turi atitikti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintus sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, ugdymo Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose atrankos kriterijų sąrašus.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, kad vaikas ugdytųsi įstaigoje, pateikia:

1. Prašymą, kuriame nurodoma:

 • vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta
 • tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas ir elektroninio pašto adresas
 • sporto šaka, pagal kurią norėtų mokytis vaikas

2. Vaiko asmens dokumento kopiją

3. Sveikatos pažymą, leidžiančią sportuoti

4. Dokumentų, patvirtinančių šeimos sudėtį, socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti  taikoma lengvata mokesčiui už ugdymą, kopijas

5. Pažymą iš sporto įstaigos, kurioje buvo ugdomas, apie vaikui suteiktą galiojančią meistriškumo pakopą (pereinant iš kitos įstaigos)

Už ugdymą  Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis – 10 Eur/mėn.

Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Atlyginimo už neformalųjį ugdymą mokėjimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėje įstaigoje „Viesulo“ sporto centras tvarkos aprašas (peržiūrėti)

Pagrindinė sporto centro veiklos sritis – neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas

Sporto centro sportinio ugdymo forma – treniruotės, varžybos, stovyklos

Sporto centro veiklos rūšys

Pagrindinė veiklos rūšis – Sportinė veikla

Kodas 93.1

Sporto įrenginių eksploatavimas

Kodas 93.11

Vaikų poilsio stovyklų veikla

Kodas 55.20.20

Kita sportinė veikla

Kodas 93.19

Sportinis ir rekreacinis švietimas

Kodas 85.51

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Kodas 85.59

Švietimas

Kodas 85