f

Posted on by admin
_FIL0041 copy

SPORTO ŠAKOS

Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.
Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis.
Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus.
Priėmimas sportuoti
Į meninę gimnastiką priimamos tik mergaitės nuo 5  metų;
Dėmesio! Šiuo metu pradinio rengimo grupės (vaikai nuo 4 iki 5 metų) BĮ Klaipėdos ,,Viesulo“ sporto centre neformuojamos.
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu.
Kartu su prašymu pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos leidimas.
Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos.
Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus.
Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas.
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu.
Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale.
Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę.
Klaipėdos miesto tarybos nustatytas mokestis už užsiėmimus 10.00 Eur už vieną mėnesį.

Pirmos kategorijos sporto trenerė
Margarita Zemskaja,
tel. 8 614 83896
Trečios kategorijos sporto trenerė
Dovilė Vilnonė,
tel. 8 638 20008
Pirmos kategorijos sporto trenerė
Renata Tankevičienė,
tel. 8 673 78476
Trečios kategorijos sporto trenerė
Rasa Vaserienė
tel.8 684 19096
Trečios kategorijos sporto trenerė
Valentina Bagrijeva
tel.8 671 85958
Trečios kategorijos sporto trenerė
Viktorija Petrova
tel.8 606 55394
Natalya Riabceva
Sporto trenerė
tel. 8 633 03913
Pirmos kategorijos trenerė
Neda Juščė
Tel. 8 656 75380

Meninės gimnastikos, kurią sudaro gimnastikos elementų ir šokio kombinacija, varžybose dalyvauja tik moterys. Ši disciplina, natūralaus, vientiso judesio siekimas, atsirado XX a. Vokietijoje ir Švedijoje. Nors pirmosios varžybos įvyko jau 1948 m. TSRS, ši sporto šaka liko meninės gimnastikos šešėlyje iki 1956 m. Dėl savo artistiškumo ji labai išpopuliarėjo visoje Rytų Europoje ir 1962 m. Tarptautinė gimnastikos Federacija (TGF) pripažino ją savarankiška disciplina. Pirmasis pasaulio čempionatas įvyko Budapešte 1963 m., tačiau pirmąjį „moderniosios gimnastikos taškų skyrimo kodeksą“ FIG išleido tik 1975 m. ir pavadino ją „sportine ritmine gimnastika“, tačiau dabar grįžta prie pirminio pavadinimo: ritminė gimnastika. Olimpine disciplina ji tapo 1984 m.

VARŽYBOS
Ritminės gimnastikos pasirodymuose naudojami 5 įrankiai: šokdynė, kamuolys, lankas, kaspinas ir kuokelės. Tačiau tarptautinėse varžybose naudojami tik 4, kuriuos TGF parenka kas 2 metus. Pasirodymai su kuokelėmis kol kas neįtraukti į Olimpinę programą. Individualiose ir komandinėse varžybose gimnastės paeiliui atlieka savo pasirodymus prieš teisėjus, grupinėse varžybose gimnastės pasirodo po 5 vienu metu. Komandinėse varžybose laimi komanda, kurios gimnasčių surinktų taškų suma yra didžiausia. Individualiose varžybose dalyvauja tik 30 geriausiųjų, jose laimi gimnastė, surinkusi daugiausiai taškų. Po 8 geriausiai pasirodžiusias gimnastes su kiekvienu įrankiu dalyvauja įrankių finaluose, kuriuose taip pat nugali daugiausiai taškų surinkusios atletės. Grupinėse varžybose dalyvauja grupės po penkias gimnastes su vienodais įrankiais, po to su dviem skirtingais įrankiais. Bendrojoje įskaitoje nugali daugiausiai taškų per abu pasirodymus surinkusi komanda, o finale dalyvauja po 8 geriausias grupes kiekvienoje iš programų. Gimnasčių pasirodymas trunka nuo 75 iki 90 sekundžių, muzikinį akompanimentą leidžiama pasirinkti pačioms. Pasirodymo metu įrankis turi nenutrūkstamai judėti naudojant abi rankas, atliekami elementai specifiniai kiekvienam įrankiui; programa turi būti atliekama visame pakylos plote.
TEISĖJAI
Techniniai teisėjai (2-4)
Apsauginė zona: 1 m ,12 m
Įvertina programos sudėtingumą 5 balų skalėje: elementus ir specifines manipuliacijas įrankiu.
Teisėjas koordinatorius
Prižiūri teisėjus. Bendra taškų suma dalinama iš 2, kad būtų gautas rezultatas 10 balų skalėje.
Vyriausiasis teisėjas
Prižiūri varžybų eigą.
Artistiškumo teisėjai (2-5)
Įvertina pasirodymo kompoziciją 5 balų skalėje: ritmą, tęstinumą ir harmoniją su akompanimentu.
Atlikimo teisėjai (3-5) ‘
Įvertina elementų atlikimo kokybę 10 balų skalėje: fiksuoja technines klaidas, vertina išraišką ir virtuoziškumą.
Daugiau apie meninę gimnastiką: http://lt.wikipedia.org/wiki/Gimnastika

Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos