Klaipėda užauga čia!

2022-12-12 Kategorija: Be kategorijos

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras skelbia atranką direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti. Pareigybės pavadinimas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 14,53. Dokumentai priimami iki 2022 m. gruodžio 23 d.

Išsamesnė informacija – konkurso tvarkos apraše.

Konkurso direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas