f

Posted on by admin
1.Foto

SPORTO ŠAKOS

Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.
Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis.
Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus.
Priėmimas sportuoti.
Užsiiminėti į sunkiosios atletikos sporto šaką priimami vaikai nuo 12 metų.
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu.
Kartu su prašymu pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos leidimas.
Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos.
Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus.
Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas.
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu.
Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale.
Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę.
Klaipėdos miesto tarybos nustatytas mokestis už užsiėmimus 10.00 Eur už vieną mėnesį.

Algimantas Trajanauskas
Trečios kategorijos sporto treneris
tel. 8 671 91253
Mantas Žvirblys
Trečios kategorijos sporto treneris
tel. 8 677 15802
Regimantas Norvilas
Trečios kategorijos sporto treneris
tel. 8 685 34635
Vincas Šlevinskis
Trečios kategorijos sporto treneris
tel. 8 694 04280
Žygimantas Stanulis
Sporto treneris
tel. 8 610 43249

zygimantas-staniulis

Sunkiosios atletikos tikslas pakelti kuo didesnį svorį ant ištiestų rankų virš galvos.
Sunkiąją atletiką sudaro dvi sunkumų kilnojimo rungtys: rovimas ir stūmimas. Atletai pagal svorį skirstomi į kategorijas, kuriose varžosi. Nugalėtoju tampa tas, kuris sudėjus abiejų rungčių rezultatus pakėlė didžiausią svorį.
Sunkiosios atletikos sportininkas Ramūnas Vyšniauskas 2009 metų Europos čempionato prizininkas – svorio kategorijoje iki 105kg iškovojo 3 vietą. Modestas Šimkus iškovojo 8 vietą. Egidijus Remėza pasaulio čempionate iškovojo 11 vietą, Aleksandra Stepanova Europos jaunimo čempionate iškovojo 3 vietą.
Geriausi sportininkai: Modestas Šimkus, Egidijus Remėza, Aurimas Didžbalis, Algimantas Trajanauskas, Vincas Šlevinskis.
Istorija.
Nors sunkumų kilnojimas buvo įtrauktas į pirmosios naujųjų laikų Olimpiados Atėnuose programą 1896m., oficialiai Olimpine sporto šaka jis tapo tik 1920m. Anverso Olimpiadoje. Pagal tarptautinės federacijos taisykles iš pradžių ją sudarė 5 skirtingos kėlimo rungtys, atletai buvo skirstomi į 5 kategorijas, nuo 1920m. buvo kelis kartus peržiūrėtos, šiuo metu vyrai skirstomi į 8, o moterys į 7 kategorijas. Pirmasis moterų čempionatas įvyko 1987m. Olimpinis debiutas 2000m.

SA-1

SA-2

Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos