f

Posted on by admin
DSC_0013

SPORTO ŠAKOS

Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.
Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis.
Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus.
Priėmimas sportuoti
Į sportinę gimnastiką priimami berniukai ir mergaitės nuo 5 metų;
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu.
Kartu su prašymu pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos leidimas.
Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos.
Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus.
Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas.
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu.
Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale.
Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę.
Klaipėdos miesto tarybos nustatytas mokestis už užsiėmimus 10.00 Eur už vieną mėnesį.

Pirmos kategorijos sporto trenerė
Natalija Šigajeva
Tel.8680 98322
(treniruoja mergaites)
Pirmos kategorijos sporto ternerė
Jelena Jemeljanova
Tel.8650 60052
(treniruoja berniukus)
Antros kategorijos sporto treneris
Sergej Jemeljanov
Tel.8652 92738
(treniruoja berniukus)
Antros kategorijos sporto trenerė
Olga Malyševa
Tel.8699 86134
(treniruoja mergaites)

SPORTINĖ GIMNASTIKA
Visi gimnasto judesiai, nepriklausomai nuo jų sudėtingumo, turi būti atliekami užtikrintai, lengvai ir nepriekaištingai. Senovės Graikijoje ir Romoje gimnastika buvo daugiau meninio vaikų auklėjimo priemonė. Vokietijoje ji buvo iš naujo atrasta XVIII a., ten pat buvo išrasta ir daugelis gimnastikos prietaisų. Atgimimas, prasidėjęs nuo paprasčiausių pratimų, kaip gaisrininkų ir kareivių mankštos dalis, buvo vainikuotas Tarptautinės gimnastikos federacijos (TGF) įkūrimu 1881 m. Pirmosios varžybos įvyko Vokietijoje 1894 m., o po dvejų metų gimnastika buvo įtraukta į Atėnų olimpiados programą. Moterų varžybos pirmą kartą įvyko 1928 m. Amsterdamo olimpiadoje. Tuo metu gimnastikos varžybose dar buvo ir 60 m bėgimo, šuolio į tolį ir ieties metimo rungtys. Šiuolaikinių varžybų reglamentas pirmą kartą buvo pritaikytas pasaulio čempionate Romoje 1954 m.
KAIP ORGANIZUOJAMOS VARŽYBOS
Vyrai varžosi atlikdami pratimus šešiose rungtyse, pagal Olimpiados tvarką: ant kilimo, arklio su rankenomis, žiedų, arklio šuoliams, lygiagrečių ir skersinio. Moterys atlieka pratimus 4 rungtyse tokia tvarka: ant arklio, nevienodo aukščio lygiagrečių, buomo ir kilimo
(pagal muziką). Paprastai vyrai ir moterys rungtyniauja vienu metu. Gimnastikos prietaisai ir kilimas išdėstyti ant pakylos, vadinamos podiumu. Kad gimnastui, atliekančiam pratimus, nebūtų trukdoma, kiti gimnastai, treneriai ir teisėjai išsidėsto šalia podiumo.
Bendroji rezultatų lenta
Linijos teisėjas
Prižiūri, kad gimnastai neišeitų už kilimo ribų.
Čiužiniai 10 cm storio, pagaminti taip, kad juos lengva būtų išdėstyti. Prie visų arklių, nevienodo aukščio lygiagrečių, skersinio ir žiedų tiesiami 20 cm storio čiužiniai.
Teisėjui leidžiama trumpam užlipti ant podiumo, jeigu kyla pavojus, kad gimnastas gali nukristi atlikdamas sudėtingą pratimą.
Arklys šuoliams (Vyrai)
Tiltelis padeda gimnastams pašokti, veikia spyruokliuojančio tiltelio arba spyruoklinio mechanizmo principu.
RUNGTYS
Komandinėse varžybose laimėjusi komanda (4-7 gimnastai) nustatoma susumavus geriausius kiekvienos rungties rezultatus. Rungtynių pabaigoje:
• 36 geriausi gimnastai atrenkami individualioms varžyboms, nugalėtojas nustatomas pagal jų individualių rezultatų sumą kiekvienoje rungtyje.
TAŠKŲ SKYRIMAS
Taškai skiriami priklausomai nuo gimnasto atliekamų pratimų sudėtingumo. Prieš varžybas atletai pateikia savo programos elementų sąrašus. Du iš 6 tarptautinės kategorijos teisėjų nustato maksimalų taškų skaičių kiekvienai rungčiai, kurį atletas gali pelnyti. Už kiekvieną gimnasto klaidą kiti keturi teisėjai atima taškus iš nustatyto maksimalaus skaičiaus. Pagal tarptautinį Taškų skyrimo kodeksą, kurį TGF peržiūri kas 4 metus, daugiausiai vienoje rungtyje galima pelnyti 10 taškų.
• Po 8 gimnastus, surinkusius daugiausiai taškų komandinėse varžybose tam tikroje rungtyje, varžosi individualios įskaitos finale, kad paaiškėtų kiekvienos rungties nugalėtojas.
Gimnastai varžosi laisvo stiliaus rungtyse. Vyrų rungtyje ant kilimo skaičiuojamas laikas. Pasirodymas turi trukti ne mažiau kaip 50 ir ne daugiau kaip 70 sekundžių. Moterų pasirodymai ant kilimo ir buomo taip pat reglamentuoti: ne mažiau kaip 70 ir ne daugiau kaip 90 sekundžių.

Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos