f

Posted on by admin
EDM_2530

SPORTO ŠAKOS

Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.

Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis. Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus.

Priėmimas sportuoti.

Užsiiminėti į laisvąsias imtynes priimami vaikai nuo 11 metų. Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu. Kartu su prašymu pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos leidimas. Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos.

Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas.

Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale. Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę. Klaipėdos miesto tarybos nustatytas mokestis už užsiėmimus  10.00 Eur už vieną mėnesį.

Sergejus Kasimovas
Trečios kategorijos sporto treneris
tel. 8 699 31173
Vytautas Baltuonis
Antros kategorijos sporto treneris
tel. 8 650 78192
Oleg Voitechovskij
Ketvirtos kategorijos sporto treneris
tel. 8 650 78191
Andrej Iljin
Antros kategorijos sporto treneris
tel. 8 652 22788
Sporto treneris
LUKAS KRASAUSKAS
Tel. 8 639 38866

Imtynės yra kovos plikomis rankomis sportas, kuriame du priešininkai stengiasi pargriauti vienas kitą ir prispausti pečius prie grindų naudojant laikymą ir technikos elementus. Susiėmimas susideda iš dviejų 3 minučių raundų su 30 sekundžių pertrauka tarp raundų. Kovos tikslas yra paguldyti priešininką ant žemės ir pakankamai ilgai prispausti jo pečius, kad ringo teisėjas signalizuotų visišką kontrolę (kritimas). Kritimas – automatiškai yra pergalė.
Imtynininkas naudoja visus kūno raumenis, jam reikalinga jėga, lankstumas, koordinacija ir pusiausvyros pojūtis. Psichologinis parengimas yra dalis imtynininkų treniruočių.
Apranga: triko – vienos dalies ir elastingas, raudonos arba mėlynos spalvos, batai – pagaminti iš minkštos odos, be kulno, juose neturi būti jokių metalinių dalių.
Istorija.
Viena seniausių kovos sporto formų imtynės buvo sudėtinė karinio parengimo dalis senovės Graikijoje ir pirmą kartą pateko į senovės olimpines žaidynes 708 m. prieš mūsų erą. Tuomet imtynės buvo brutalus sportas, kuris nedaug bendro turi su modernia forma. Viduramžiais imtynės vėl pasirodė Anglijoje, Prancūzijoje ir Japonijoje. Jos buvo pirmųjų šiuolaikinių olimpinių žaidynių programoje 1896 metais, o šiandien yra dvi formos: laisvojo stiliaus, įtraukta į žaidynes 1904 metais, bei graikų-romėnų, įtraukta 1908 metais. Tarptautinė asocijuotų imtynių stilių federacija (FILA) buvo suformuota 1912 metais. Moterų laisvojo stiliaus imtynės įgauna populiarumą, pasaulio čempionatai startavo 1987 metais.

 

 

Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos