f

Posted on by admin
toto

SPORTO ŠAKOS

Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.
Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis.
Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus.
Priėmimas sportuoti.
Užsiiminėti į dziudo imtynes priimami vaikai nuo 9 metų.
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu.
Kartu su prašymu pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos leidimas.
Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos.
Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus.
Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas.
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu.
Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale.
Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę.
Klaipėdos miesto tarybos nustatytas mokestis už užsiėmimus 10.00 Eur už vieną mėnesį.

Jonas Tilvikas
Trečios kategorijos sporto treneris
tel. 8 699 33800
Andrius Mikėnas
Pirmos kategorijos sporto treneris
tel. 8 608 02482
Akvilė Titoreno
Sporto trenerė
te. 8 638 26952

Pasakojama, kad Japonijoje gyveno gydytojas Akojama, kuris dažnai mėgdavo vaikščioti po savo sodą ir grožėtis vyšnių šakomis. Kartą jis įsižiūrėjo į vyšnios šakelę, ant kurios kūpsojo didžiulė sniego kepurė.
Akojama pastebėjo, kad storoji vyšnios šaka neišlaikė sniego sunkumo ir nulūžo, o plonoji šakelė linko, linko prie žemės, kol sniego klodas nuslydo nuo jos, ir ji visiškai sveikutėlė vėl atsitiesė. Visa tai stebėjęs Akojama susimąstė, o po to sušuko: ,,Taip, iš karto pasiduoti, kad vėliau nugalėtum“. Šie jo žodžiai buvo taikomi imtynių veiksmams, kuriuos jis pats vėliau ir kūrė.
Akojama sudarė maždaug 300 veiksmų gynybos sistemą, padedančią apsiginti ir nugalėti bet kokį priešą.
Taip atsirado imtynių sistema, vadinama džiudžitsu. Šių imtynių pagrindu XIX amžiaus pabaigoje buvo sukurta nacionalinė japonų imtynių rūšis – dziudo. Išvertus į lietuvių kalbą, tai pergalė, kuri prieš grubią jėgą pasiekiama vikrumu, arba švelnus kelias i pergalę. Japoniškai ,,dziu“ yra ,,minkštumas, švelnumas“, ,,do“ – ,,būdas“. Taigi čia nugalima ,,švelniu būdu“.
Bėgant metams dziudo imtynės keitėsi: tobulėjo technika, taisyklės ir sportininkų apranga, keitėsi net ir svorio kategorijos. Dabar kiekvienais metais vyksta Europos ir kas antrais metais Pasaulio čempionatai, daug svarbių tarptautinių turnyrų, kuriuose visų šalių sportininkai stengiasi iškovoti pergales ir surinkti reikiamą taškų sumą, kad galėtų dalyvauti svarbiausiose varžybose – Olimpiadoje.
Tai dvikovinė sporto šaka, kur kovojama ranka rankon ir metimais ant tatamio. Dziudo skiriamas fiziniam ir asmeniniam tobulėjimui.
Varžybose dalyvauja vyrai ir moterys, vilkintys baltą arba mėlyną kimono ir kelnes, juosi diržu, kurio spalva turi atitikti sportininko meistriškumą. Pagal tarpt. kvalifikaciją skiriama 16 meistriškumo pakopų: 6 kiu ir 10 danų. Aukščiausias įvertinimas – raudonas diržas.
Imtynininkai skirstomi į 7 svorio kategorijas.
Šiuo metu vyrų svorio kategorijos yra tokios:
-60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; -100 kg ir virš 100 kilogramų
Moterų svorio kategorijos:
48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; -78 kg ir virš 78 kilogramų.


Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos