f

Posted on by admin
35979720_m

SPORTO ŠAKOS

Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.

Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis. Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus.

Priėmimas sportuoti.

Į bokso sporto šaką priimami mergaitės ir berniukai nuo 10 metų;

Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu. Kartu su prašymu pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos leidimas. Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos. Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas. Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale. Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę. Klaipėdos miesto tarybos nustatytas mokestis už užsiėmimus 10.00 Eur už vieną mėnesį.

Eugenijus Vaitkus
Trečios kategorijos sporto treneris
tel. 8 650 78702
Gytis Vaitkus
Trečios kategorijos sporto treneris
tel. 8 670 57964
Antanas Skripkauskas
Pirmos kategorijos sporto treneris
tel. 8 655 39264
Ana Starovoitova
Pirmos kategorijos sporto trenerė
tel. 8 645 47859

Boksas yra kovos sportas, kuriame du priešininkai smūgiuoja vienas kitam tik kumščiais, likdami kvadratiniame ringe, apjuostame virvėmis. Prieš kiekvieną kovą kovotojai turi būti pasveriami ir praeiti medicininį patikrinimą. Boksininkai yra klasifikuojami pagal svorį.
Bokso mačas yra suskirstytas į raundus, skiriamus vienos minutės pertraukomis. Po kiekvieno raundo boksininkams skiriami taškai už suduotus smūgius, techniką ir taisyklių laikymąsi. Tik smūgiai „aukščiau juostos“ yra leidžiami, išskyrus nugarą, sprandą ir pakaušį. Juosta yra įsivaizduojama linija kiek aukščiau klubų. Smūgiai turi būti suduodami pirštinės dalimi, kurią dengia oda. Olimpiniame bokse ta pirštinės dalis yra balta.
Moterų boksas, tapęs Olimpine sporto šaka, tampa vis populiaresnis. Daugėja užsiiminėjančių skaičius, vyksta vis daugiau varžybų. Yra vykdomi Kontinentų ir pasaulio čempionatai.
Moterys, skirtingai nuo vyrų, kovoja su šalmais ir apsaugom. Kova tęsiasi 4 raundus po 2 minutes, poilsio pertrauka – 1min.(vyrų 3 r. po 3 min), todėl kova tęsiasi trumpiau, o poilsis ilgiau.

Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos