f

Posted on by admin

SPORTO ŠAKOS

Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.
Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis.
Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus.
Priėmimas sportuoti.
Į sportinę aerobiką priimami berniukai ir mergaitės nuo 7 metų;
Dėmesio!
Šiuo metu pradinio rengimo grupės (vaikai nuo 7-10 metų) BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre neformuojamos.
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu.
Kartu su prašymu pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos leidimas.
Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos.
Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus.
Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas.
Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu.
Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale.
Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę.
Klaipėdos miesto tarybos nustatytas mokestis už užsiėmimus 10.00 Eur už vieną mėnesį.

Trečios kategorijos sporto trenerė
LAURA MAŠKOVA
tel. 8 612 84276
Sporto trenerė
VIOLETA MASIULIENĖ
Tel.8645 60688
Sporto treneris
ALEKSANDR MAŠKOV
Tel. 8 608 00737
Trečios kategorijos sporto trenerė
LILIJA KAZLAUSKAITĖ
Tel.8675 48132

Pagal oficialias Tarptautinės gimnastikos federacijos taisykles, sportinės aerobikos rungtis kompozicija, atliekama su muzikos akompanimentu. Ji kilo iš pratimų sistemos, stiprinančios organizmo kraujotakos ir kvėpavimo funkcijų pajėgumą bei tobulinančios kūno grožį. Aerobikos pratimų pradininku Laikomas Amerikos armijos gydytojas Kenneth Cooper, kuris siekė akcentuoti ne raumenų masės didinimą, o širdies kraujagyslių sistemos pajėgumą. Jau 1968 m. Cooper suformuluoti principai pradėti taikyti plačiau, bet sportinė aerobika vyrų ir moterų sportine disciplina tapo tik 9-ojo dešimtmečio pabaigoje. Rungtis labai populiari Europoje ir Brazilijoje ir būtent šių šalių sportininkai yra pasiekę geriausių rezultatų individualiose, porinėse ir grupinėse (3 atletų) disciplinose. Rumunai ir bulgarai garsėja savo techniškumu šioje rungtyje. Pirmasis pasaulio čempionatas, kuriame dalyvavo atletai iš 34 šalių, TGF iniciatyva buvo surengtas Paryžiuje 1995 m. Nuo tada pasaulio čempionatus ir tarptautines varžybas pradėta rengti reguliariai.
VARŽYBOS
Pagal pasirinktą greitą ir ritmingą muziką atletai atlieka 1 min. ir 45 sek. trukmės choreografinę kompoziciją, reikalaujančią jėgos, ištvermės, lankstumo ir koordinacijos. Varžovai privalo atlikti 12 elementų, tarp kurių turi būti bent po vieną iš kiekvienos grupės. Kompozicija ir akompanimentas prasideda ir baigiasi tuo pat metu. Atletai turi judėti ritmiškai ir išnaudoti visą aikštelės plotą.
Išraiška, originalumas ir intensyvumas pritraukia žiūrovus. Atletai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų, tiek vyrai, tiek moterys varžosi 3 kategorijose: individualioje, porinėje ir komandinėje (po 3 sportininkus). Vėliau sudaromos komandos po 6 atletus. Varžyboms teisėjauja 2 žiuri: A grupė individualiai kategorijai, B grupė porinei ir komandinei kategorijai.

AG-1

AG-3

Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos