f

Posted on by admin
Viesulo sc

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras skelbia atranką specialisto pareigoms užimti. Pareigybės pavadinimas – sporto vadybininkas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento rėžiai – 6 – 10 baziniais dydžiais. Konkurso atrankos posėdžio data – 2022 m. gruodžio 28 d., atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Dokumentai priimami iki 2022 m. gruodžio 23 d.

Sporto vadybininko konkursas

Pretendento anketa

Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos