Klaipėda užauga čia!

Paramos skyrimas įstaigai tiesiogiai

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS „VIESULO” SPORTO CENTRAS
Juridinio asmens kodas 290458070
Paramos gavėjas nuo 2004-02-25
Paramos gavėjo sąskaita Nr. LT55 7180 5000 0113 0290

Atliekant banko pavedimą nurodyti, kad lėšos skiriamos kaip parama.

Parama gali būti tikslinė, nurodant, pvz., kokiai sporto šakai, kokiam renginiui, kokioms išlaidoms, pateikiama laisvos formos laišku el. paštu info@viesulocentras.lt, laiško temoje nurodant „Paramos paskirties detalizacija”.

Pagal CK 6469 str. 1 punktą, sutartis, kai dovanojama didesnė kaip 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų suma, turi būti rašytinės formos. Paramos sutartis iki 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur gali būti sudaryta žodiniu susitarimu.

1,2 proc. GMP parama

Kasmet dalį savo sumokėto GPM galite skirti paramai. Prašymą pateikti reikia e. būdu VMI sistemoje iki gegužės 2 d.