Klaipėda užauga čia!

2020-08-20 Kategorija: Be kategorijos

DĖMESIO !!! SVARBI INFORMACIJA

Informuojame tėvelius ir sportininkus, kad nuo š. m. gegužės 18 dienos, BĮ „Viesulo“ sporto centro treneriams leidžiama dirbti su sportininkais nenuotoliniu būdu griežtai vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, SAM ministro patvirtintais reikalavimais. Nuo 2020-08-21 kaukės bus privalomos sporto, varžybų, kultūros renginiuose, kitose pramogų ir laisvalaikio vietose atvirose ir uždarose erdvėse. Už tai, kad visi šiuose renginiuose dėvėtų kaukes, bus atsakingi patys renginio organizatoriai. Išsamesnę informaciją dėl ugdymo proceso vykdymo nenuotoliniu būdu suteiks sporto šakos treneris.

Dėl darbuotojų darbo nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu reikalavimai žr. prisegtukuose: dėl Covit-19 ligos valdymo priemonių sporto pratybų metu, ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, įsakymas ir nuotolinio darbo tvarkos aprašas, LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-19 sprendimas Nr. V-1876.

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO

Įsakymas dėl darbo karantino metu

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Dėl darbo nuotoliniu būdu

Nuotolinio darbo tvarka 2020 m

3